CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 70 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.000104.000.00.00.H54 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình
32 1.009398.000.00.00.H54 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Biểu diễn nghệ thuật
33 2.001628.000.00.00.H54 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
34 1.008897.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện
35 1.003743.000.00.00.H54 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
36 1.009397.000.00.00.H54 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Biểu diễn nghệ thuật
37 1.003310.000.00.00.H54 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
38 2.001616.000.00.00.H54 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
39 1.008895.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện
40 1.003654.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
41 1.003676.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
42 1.004650.000.00.00.H54 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
43 2.001622.000.00.00.H54 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
44 1.004623.000.00.00.H54 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
45 2.001611.000.00.00.H54 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành