CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.003659.000.00.00.H54 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
17 1.004470.000.00.00.H54 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
18 1.009374.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
19 2.001171.000.00.00.H54 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
20 2.001098.000.00.00.H54 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(cấp tỉnh) Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
21 1.005452.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
22 2.001091.000.00.00.H54 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
23 2.001087.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
24 2.001173.000.00.00.H54 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
25 2.001766.000.00.00.H54 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình