CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.008906.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Bổ trợ tư pháp/Trọng tài thương mại
32 1.005136.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
33 2.001895.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
34 2.000596.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
35 1.001721.000.00.00.H54 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Bổ trợ tư pháp/Công chứng
36 1.000426.000.00.00.H54 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật
37 1.000404.000.00.00.H54 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật
38 2.002038.000.00.00.H54 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
39 1.001125.000.00.00.H54 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bổ trợ tư pháp/Công chứng
40 1.000390.000.00.00.H54 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật
41 2.002036.000.00.00.H54 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
42 1.001153.000.00.00.H54 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bổ trợ tư pháp/Công chứng
43 1.000588.000.00.00.H54 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật
44 1.001446.000.00.00.H54 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Bổ trợ tư pháp/Công chứng
45 2.000778.000.00.00.H54 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp/Công chứng