CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 74 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.000553.000.00.00.H54 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Dạy nghề
47 1.010928.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Dạy nghề
48 1.010935.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Phòng chống tệ nạn xã hội
49 1.010936.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
50 1.010937.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
51 1.009466.000.00.00.H54 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Tiền lương và bảo hiểm xã hội
52 1.009467.000.00.00.H54 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Tiền lương và bảo hiểm xã hội
53 2.001955.000.00.00.H54 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Tiền lương và bảo hiểm xã hội
54 1.009873.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm và an toàn lao động
55 1.009874.000.00.00.H54 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm và an toàn lao động
56 2.002341.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. Việc làm và an toàn lao động
57 2.002343.000.00.00.H54 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Việc làm và an toàn lao động
58 1.000448.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Tiền lương và bảo hiểm xã hội
59 1.000436.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Tiền lương và bảo hiểm xã hội
60 1.000414.000.00.00.H54 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Tiền lương và bảo hiểm xã hội