CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.010811.000.00.00.H54 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Người có công
17 1.010813.000.00.00.H54 Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Người có công
18 1.010827.000.00.00.H54 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Người có công
19 1.010814.000.00.00.H54 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Người có công
20 1.010815.000.00.00.H54 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công
21 1.010818.000.00.00.H54 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công
22 1.010829.000.00.00.H54 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
23 1.010817.000.00.00.H54 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
24 1.010819.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
25 1.010805.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Người có công
26 1.010801.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
27 1.010803.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công
28 1.010806.000.00.00.H54 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công
29 1.010820.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công
30 1.010821.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công