CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 68 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.009454.000.00.00.H54 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
62 1.009455.000.00.00.H54 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa
63 1.009456.000.00.00.H54 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
64 1.009458.000.00.00.H54 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Đường thủy nội địa
65 1.009461.000.00.00.H54 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Đường thủy nội địa
66 2.000769.000.00.00.H54 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ
67 1.009463.000.00.00.H54 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
68 1.010707.000.00.00.H54 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Đường bộ