CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 68 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.002877.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
17 1.004993.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
18 1.004995.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
19 1.005210.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
20 2.001919.000.00.00.H54 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ
21 2.001921.000.00.00.H54 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ
22 THỦ TỤC 34 DB Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ
23 1.003658.000.00.00.H54 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
24 1.004242.000.00.00.H54 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
25 1.009462.000.00.00.H54 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
26 1.009465.000.00.00.H54 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Đường thủy nội địa
27 1.002771.000.00.00.H54 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Hàng Hải
28 2.002286.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ
29 2.002287.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ
30 2.002289.000.00.00.H54 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ