CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.001619.000.00.00.H54 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
47 2.001624.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
48 2.001630.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
49 2.001636.000.00.00.H54 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
50 2.001646.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
51 2.000191.000.00.00.H54 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản Lý Cạnh Tranh
52 2.000309.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
53 2.000609.000.00.00.H54 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản Lý Cạnh Tranh
54 2.000619.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
55 2.000631.000.00.00.H54 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
56 1.003401.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
57 2.000172.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp
58 2.000210.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
59 2.000221.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp
60 2.000229.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp