CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 910 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
901 CẤP GIẤY PHÉP KHAI QUẬT KHẨN CẤP Di sản văn hóa
902 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Bảo vệ Thực vật
903 CẤP PHÉP CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG Di sản văn hóa
904 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Bảo vệ Thực vật
905 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
906 Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
907 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Lưu trú du lịch
908 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
909 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Chăn nuôi
910 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành