CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 911 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Người có công
62 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp
63 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
64 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu phát triển. Tài chính Kế toán
65 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
66 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
67 Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
68 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Văn hóa TTDL
69 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 1: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành và đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
70 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, in và phát hành
71 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế
72 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ Người có công Người có công
73 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
74 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Giao thông vận tải
75 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu Giao thông vận tải