CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 910 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông
47 Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
48 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
49 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
50 Hòa giải tranh chấp đất đai. Tài nguyên & môi trường
51 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
52 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Xây dựng
53 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Xây dựng
54 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
55 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực
56 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
57 Trường hợp 1: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư Đất đai
58 Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
59 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
60 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch