CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 910 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lữ hành
32 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
33 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm
34 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mỹ phẩm
36 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Quản lý trang thiết bị y tế
37 Thủ tục 18: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Văn phòng đăng ký
38 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
39 Trường hợp 1: Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai
40 Trường hợp 1: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư Đất đai
41 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
42 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
43 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
44 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
45 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra