CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1770 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.000279.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Lưu thông hàng hóa trong nước
77 2.000354.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Lưu thông hàng hóa trong nước
78 2.000390.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Lưu thông hàng hóa trong nước
79 2.000622.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
80 2.000626.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
81 2.000636.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
82 2.000648.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước
83 2.001619.000.00.00.H54 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
84 2.001624.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
85 2.000191.000.00.00.H54 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản Lý Cạnh Tranh
86 2.000309.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
87 2.000609.000.00.00.H54 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản Lý Cạnh Tranh
88 2.000619.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
89 2.000631.000.00.00.H54 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
90 1.003401.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp