CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1760 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1756 CONGAN_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện/thành phố
1757 CONGAN_02 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện/thành phố
1758 CONGAN_03 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an huyện/thành phố
1759 THANHTRA_01 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra (cấp xã)
1760 THANHTRA_02 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra (cấp xã)