CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 139 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu Giao thông vận tải
2 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. Lao động thương binh & xã hội
3 Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng Lao động thương binh & xã hội
4 Xác nhận Đơn đề nghị đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công. Lao động thương binh & xã hội
5 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
7 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Nội vụ
8 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư phát triển. Tài chính Kế toán
9 Hợp đồng giao khoán, giao thầu Tài chính Kế toán
10 Hòa giải tranh chấp đất đai. Tài nguyên & môi trường
11 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp
12 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp
13 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tư pháp
14 Thủ tục bầu hòa giải viên. Tư pháp
15 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra