CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, in và phát hành
3 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, in và phát hành
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (Tự nguyện) Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
5 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
6 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
9 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Giáo dục & Đào tạo