CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Xây dựng
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực
3 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
4 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Chứng thực
6 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Chứng thực
9 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
10 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
11 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
12 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng
15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng