CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 141 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Xây dựng
2 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
4 Trường hợp 1: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư Đất đai
5 Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
6 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
7 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Người có công
8 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp
9 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu phát triển. Tài chính Kế toán
10 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
11 Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
12 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Văn hóa TTDL
13 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 1: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành và đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế
15 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Xây dựng