CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
2 Hòa giải tranh chấp đất đai. Tài nguyên & môi trường
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
4 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
5 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Bảo hiểm xã hội
6 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Văn phòng đăng ký
7 Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp Nội vụ
8 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Văn phòng đăng ký
9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Văn phòng đăng ký
10 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bảo hiểm xã hội
11 Cấp lại tờ rời BHXH do mất, hỏng (có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố) Bảo hiểm xã hội
12 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng(có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố) Bảo hiểm xã hội