CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 33 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
2 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
3 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
4 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần) Người có công
5 Giải quyết chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Người có công
6 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Văn phòng đăng ký
7 Thẩm định và xác nhận công nhận liệt sỹ (Trường hợp người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ) Người có công
8 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Văn phòng đăng ký
9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền Văn phòng đăng ký
10 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Văn phòng đăng ký
11 Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký
12 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích tăng thêm không phải do sai số đo đạc và chưa có Giấy chứng nhận) Văn phòng đăng ký
13 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
14 Đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng đăng ký
15 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần. Người có công