CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra
4 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đại lý Internet. Thông tin và Truyền thông
7 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đại lý Internet Thông tin và Truyền thông
8 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục & Đào tạo