CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh