CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh