CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 45 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm
3 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mỹ phẩm
4 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Quản lý trang thiết bị y tế
5 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Khám chữa bệnh
6 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược (CCHND) bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Dược phẩm
7 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm
8 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Quản lý trang thiết bị y tế
9 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Khám chữa bệnh
10 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm
11 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C, D Quản lý trang thiết bị y tế
12 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh Khám chữa bệnh
13 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm
14 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Khám chữa bệnh
15 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm