CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
2 Cho phép họp báo Báo chí