CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc và bản đồ