CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy giống cây trồng Trồng trọt
2 Cấp chứng chỉ hành nghề thú y Thú y
3 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Thú y
4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Thú y
5 Cấp giấy phép khai thác thủy sản. Thủy sản