CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 28 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
2 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo về phân bón Bảo vệ Thực vật
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất, sơ chế trồng trọt ban đầu) Quản lý chất lượng
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn đối với tàu cá nhập khẩu Thủy sản
5 Công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Quản lý chất lượng
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) Thủy sản
8 Công nhận lại cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
9 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo về giống vật nuôi. Chăn nuôi
10 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn. Trồng trọt
11 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
12 Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn Trồng trọt
13 Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Thủy sản
15 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM Bảo vệ Thực vật