CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y
2 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Thú y
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Thủy sản
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thủy sản
5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Bảo vệ Thực vật
6 Xác nhận xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu Quảng cáo
7 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Quảng cáo
8 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn. Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
10 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Bảo vệ Thực vật
11 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Chăn nuôi