CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
2 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học & công nghệ