CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
2 GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO (ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHI THƯƠNG MẠI) Quản lý vận tải bộ
3 ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN ĐỘI DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
4 CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO (ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI) Quản lý vận tải bộ
5 ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
6 ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI LÁI XE VÀO VIỆT NAM. Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
7 CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Quản lý vận tải bộ
8 CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ
9 CẤP BIỂN HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH Quản lý vận tải bộ
10 GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ
11 GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CAMPUCHIA – LÀO –VIỆT NAM VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO VÀ CAMPUCHIA Quản lý vận tải bộ
12 ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN VẬN QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM - LÀO – CAMPUCHIA Quản lý vận tải bộ
13 CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ