CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Xuất, nhập khẩu
2 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xúc tiến thương mại
3 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Xuất, nhập khẩu
4 Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
5 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Xuất, nhập khẩu
6 Thông báo thực hiện khuyến mại Xúc tiến thương mại
7 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Xuất, nhập khẩu
8 Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép. Xuất, nhập khẩu
9 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Xúc tiến thương mại