CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.008201.000.00.00.H54 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
2 1.003114.000.00.00.H54 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
3 2.001740.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản
4 2.001737.000.00.00.H54 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản
5 2.001732.000.00.00.H54 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Xuất bản
6 1.009386.000.00.00.H54 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
7 1.010902.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Bưu chính
8 1.003483.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
9 2.001728.000.00.00.H54 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Xuất bản
10 1.004153.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản
11 2.001594.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
12 1.003687.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
13 1.003633.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính
14 1.004379.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
15 1.005442.000.00.00.H54 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính