CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001584.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
2 1.003729.000.00.00.H54 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
3 2.001744.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản
4 2.001765.000.00.00.H54 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
5 1.003384.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
6 2.001564.000.00.00.H54 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Xuất bản
7 1.003725.000.00.00.H54 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản
8 1.003868.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản
9 1.003888.000.00.00.H54 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí