CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 54 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004363.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
2 1.007933.000.00.00.H54 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ Thực vật
3 1.003388.000.00.00.H54 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khoa học công nghệ và môi trường
4 1.003727.000.00.00.H54 Công nhận làng nghề truyền thống Phát triển nông thôn
5 1.002239.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Thú y
6 2.001064.000.00.00.H54 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y
7 1.003371.000.00.00.H54 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khoa học công nghệ và môi trường
8 1.003695.000.00.00.H54 Công nhận làng nghề Phát triển nông thôn
9 2.001819.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng
10 1.003634.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
11 1.004022.000.00.00.H54 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y
12 1.005319.000.00.00.H54 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh Thú y
13 1.003712.000.00.00.H54 Công nhận nghề truyền thống Phát triển nông thôn
14 1.003586.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
15 1.004839.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y