CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLNNDT_04 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự