CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1759 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra
2 BHXH_01 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
3 1.010097.000.00.00.H54 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
4 1.010098.000.00.00.H54 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
5 2.000200.000.00.00.H54 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
6 2.001178.000.00.00.H54 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
7 2.001194.000.00.00.H54 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
8 2.001195.000.00.00.H54 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
9 2.001196.000.00.00.H54 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân
10 QLNNDT_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
11 Thủ tục 01 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Dịch vụ cung cấp điện mới
12 Thủ tục 02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp( cấp điện áp 10kV,22kV,35kV) Dịch vụ cung cấp điện mới
13 Thủ tục 01_DVHT Tra cứu thông tin Các dịch vụ hỗ trợ
14 Thủ tục 02_DVHT Tư vấn sử dụng điện Các dịch vụ hỗ trợ
15 Thủ tục 03_DVHT Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện Các dịch vụ hỗ trợ