CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1755 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra
2 BHXH_01 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
3 QLNNDT_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
4 Thủ tục 01 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Dịch vụ cung cấp điện mới
5 Thủ tục 02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp( cấp điện áp 10kV,22kV,35kV) Dịch vụ cung cấp điện mới
6 Thủ tục 01_DVHT Tra cứu thông tin Các dịch vụ hỗ trợ
7 Thủ tục 02_DVHT Tư vấn sử dụng điện Các dịch vụ hỗ trợ
8 Thủ tục 03_DVHT Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện Các dịch vụ hỗ trợ
9 Thủ tục 04_DVHT Giải đáp thắc mắc kiến nghị của Khách hàng Các dịch vụ hỗ trợ
10 Thủ tục 01_HĐMBĐ Thay đổi công suất sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
11 Thủ tục 02_HĐMBĐ Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
12 Thủ tục 03_HĐMBĐ Thay đổi mục đích sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
13 Thủ tục 04_HĐMBĐ Thay đổi định mức sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
14 Thủ tục 05_HĐMBĐ Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện
15 Thủ tục 06_HĐMBĐ Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện