Mức độ 4  Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Ký hiệu thủ tục: Thủ tục 26
Lượt xem: 3196
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

Trực tiếp trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc tại trung tâm hành chính công tinh

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý


- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin ngày 04/9/2003 ban hành Quy chế xuất bản bản tin. - Quyết định số 3865/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin.


Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

 - Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

- Mẫu trình bày tên gọi của bản tinFile mẫu:

  • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Tải về

- Người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin; - Có tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; - Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin; - Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.