CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai nên các phương tiện thông tin đại chúng.

Số lượng hồ sơ

01 bộ