CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ cần nộp

a, Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật.

+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định.

+ Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.

+ Bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.

+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

(Bản sao: Bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ