CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định.

+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.

+ Bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.

+ Bản sao quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội.

(Bản sao: Bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ