CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản kiến nghị về việc đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng trợ cấp xã hội do tổ chức, cá nhân liên quan lập.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ