CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện; Địa chỉ: Số 223, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình.Thành phần hồ sơ cần nộp

+ Đơn của người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ.+ Sơ yếu lý lịch của người cao tuổi (có xác nhận của UBND cấp xã).+ Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.+ Văn bản trình của Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.+ Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.+ Giấy tờ liên quan khác (nếu có)

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằn

Số lượng hồ sơ

01 bộ