CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Thành phần hồ sơ cần nộp

+ Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật.+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định.+ Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của UBND cấp xã.+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.+ Bản sao sổ hộ khẩu.+ Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã.+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội.+ Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý.+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác (nếu có).(Bản sao: Bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ