Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 18 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
00.15.H54.2018.08.20.003
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Xuất bản sản phẩm dưới dạng sách).Sổ tay sinh viên
 • PHẠM ANH TUẤN (034077004712)
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 16:58:28
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 16:58:28
 • - Ngày dự kiến trả: 29/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/08/2018 07:29:51
  Hồ sơ 00.15.H54.2018.08.20.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sở TT&TT
2
00.25.H54.2018.09.26.046
 • - Về việc: Đăng ký lại kết hôn
 • NGUYỄN QUỐC VIỆT
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 16:23:17
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 16:23:17
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/09/2018 16:26:08
  Hồ sơ 00.25.H54.2018.09.26.046 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thái Thịnh
3
00.19.H54.2018.10.22.003
 • - Về việc: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • NGUYỄN HỮU QUÂN
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 09:40:47
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 09:40:47
 • - Ngày dự kiến trả: 29/10/2018 09:40:47
 • - Ngày có kết quả: 22/10/2018 09:45:07
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.22.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
4
00.20.H54.2018.10.22.001
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh quầy thuốc
 • QUÁCH THỊ HẠNH
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 09:13:11
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 09:13:11
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2018 09:13:11
 • - Ngày có kết quả: 22/10/2018 09:17:39
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.22.001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
5
502301180600027
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • VŨ TRỌNG THỂ (151612094)
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 15:12:11
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 15:12:55
  Hồ sơ 502301180600027 đang tạm dừng với nội dung: ABC
6
00.20.H54.2018.10.19.005
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh sản xuất b¸nh kÑo
 • ĐẶNG THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 19/10/2018 13:45:15
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2018 13:45:15
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 13:45:15
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2018 14:16:38
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.19.005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
7
00.20.H54.2018.10.19.004
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh sửa chữa xe máy, ô tô
 • VŨ VĂN TOẢN
 • - Ngày nộp: 19/10/2018 10:49:48
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2018 10:49:48
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 10:49:48
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2018 10:51:17
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.19.004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
8
00.19.H54.2018.10.09.002
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do cấp huyện quản lý (trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2)
 • ĐỖ THỊ THU HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 09/10/2018 08:04:47
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2018 08:04:47
 • - Ngày dự kiến trả: 23/10/2018 08:04:47
 • - Ngày có kết quả: 18/10/2018 09:06:42
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.09.002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
9
00.19.H54.2018.10.18.001
 • - Về việc: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • CHU THỊ NHUNG
 • - Ngày nộp: 18/10/2018 08:34:47
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2018 08:34:47
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2018 08:34:47
 • - Ngày có kết quả: 18/10/2018 08:36:02
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.18.001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
10
00.20.H54.2018.10.18.002
 • - Về việc: Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
 • NGUYỄN THU HÀ
 • - Ngày nộp: 18/10/2018 08:21:37
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2018 08:21:37
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 08:21:37
 • - Ngày có kết quả: 18/10/2018 08:24:50
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.18.002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
11
00.20.H54.2018.10.09.004
 • - Về việc: Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”.
 • NGUYỄN NGỌC BÍCH
 • - Ngày nộp: 09/10/2018 16:10:50
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2018 16:10:50
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 17/10/2018 14:29:43
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.09.004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
12
00.15.H54.2018.10.02.001
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy phép xuất bản bản tin
 • NGUYỄN HÀM VINH (152242686)
 • - Ngày nộp: 02/10/2018 09:24:26
 • - Ngày tiếp nhận: 02/10/2018 09:24:26
 • - Ngày dự kiến trả: 23/10/2018 09:24:26
 • - Ngày có kết quả: 13/10/2018 07:56:34
  Hồ sơ 00.15.H54.2018.10.02.001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sở TT&TT
13
00.20.H54.2018.10.09.003
 • - Về việc: Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”.
 • NGUYỄN TƯỜNG THƯ (151148951)
 • - Ngày nộp: 09/10/2018 15:00:14
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2018 15:00:14
 • - Ngày dự kiến trả: 16/10/2018 15:00:14
 • - Ngày có kết quả: 12/10/2018 13:38:35
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.09.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
14
00.20.H54.2018.10.10.002
 • - Về việc: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • TVVV
 • - Ngày nộp: 10/10/2018 08:49:53
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2018 08:49:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 08:49:53
 • - Ngày có kết quả: 10/10/2018 11:25:43
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.10.002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
15
00.20.H54.2018.10.10.008
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • NGÔ MINH THUẦN
 • - Ngày nộp: 10/10/2018 09:16:40
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2018 09:16:40
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 09:16:40
 • - Ngày có kết quả: 10/10/2018 09:25:18
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.10.008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả