Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 10 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
50280418010001
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN THỊ HIÊN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 13:48:32
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 13:48:32
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 13:48:32
 • - Ngày có kết quả: 26/01/2018 13:51:10
 • Hồ sơ 50280418010001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Vũ Thắng
2
50271018010001
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch
 • PHẠM THỊ VUI
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 07:26:16
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 07:26:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/01/2018 07:30:17
 • Hồ sơ 50271018010001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Duy Nhất
3
502301180600030
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGUYỄN NGỌC QUẢNG (151612094)
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 16:17:43
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 16:17:43
 • - Ngày dự kiến trả: 27/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 16:22:22
 • Hồ sơ 502301180600030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
4
502301180600028
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGÔ VĂN QUÝ (151612094)
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 16:08:58
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 16:08:58
 • - Ngày dự kiến trả: 27/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 16:15:26
 • Hồ sơ 502301180600028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
5
502301180600027
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • VŨ TRỌNG THỂ (151612094)
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 15:12:11
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 15:12:55
 • Hồ sơ 502301180600027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
6
502301180600026
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • ĐỖ VĂN LUYỆN (151612094)
 • - Ngày nộp: 18/06/2018 15:00:59
 • - Ngày tiếp nhận: 18/06/2018 15:00:59
 • - Ngày dự kiến trả: 25/06/2018 15:00:59
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 14:57:28
 • Hồ sơ 502301180600026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
7
50220218020001
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • ĐÀO VĂN HIỂN
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 14:21:47
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 14:21:47
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 05/02/2018 14:24:04
 • Hồ sơ 50220218020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thái Thuần
8
50220318020001
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • PHAN VĂN THÙY
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 09:34:28
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 09:34:28
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 05/02/2018 09:36:25
 • Hồ sơ 50220318020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thụy Quỳnh
9
50220118020001
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • HÀ HỌC HIỂU
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 08:24:20
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 08:24:20
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 05/02/2018 08:26:36
 • Hồ sơ 50220118020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thái Thịnh
10
50290318020001
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • VŨ THỊ THOA
 • - Ngày nộp: 01/02/2018 08:07:04
 • - Ngày tiếp nhận: 01/02/2018 08:07:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 08:11:25
 • Hồ sơ 50290318020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Trang