Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2049 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
00.23.H54.2018.10.31.078
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai.
 • NGUYỄN VĂN KHÁNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 15:46:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 15:46:44
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2019 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 16:03:23
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.078 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Xá
2
00.23.H54.2018.10.31.069
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
 • LÊ VĂN B
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 15:17:30
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 15:17:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:21:37
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.069 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Trang
3
00.23.H54.2018.10.31.061
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN VĂN A
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 14:57:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 14:57:09
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:03:07
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.061 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Trang
4
00.24.H54.2018.10.31.012
 • - Về việc: Sổ hộ khẩu
 • NGUYỄN VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 14:29:34
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 14:29:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 11:29:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:30:21
  Hồ sơ 00.24.H54.2018.10.31.012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tư pháp
5
00.19.H54.2018.10.31.009
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • NGUYỄN VIẾT DẦN
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:49:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:49:41
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 09:49:41
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:23:20
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.31.009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
6
00.19.H54.2018.10.31.010
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • NGUYỄN QUANG ANH
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:51:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:51:42
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 09:51:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:22:32
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.31.010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
7
00.19.H54.2018.10.22.008
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 15:49:07
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 15:49:07
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 15:49:07
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:21:06
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.22.008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
8
00.19.H54.2018.10.24.011
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • NGUYỄN ĐÌNH TỨ
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 13:49:32
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 13:49:32
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 13:49:32
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:20:20
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.24.011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
9
00.19.H54.2018.10.31.012
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • NGUYỄN VIẾT THÌN
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:55:31
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:55:31
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 09:55:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:19:19
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.31.012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
10
00.19.H54.2018.10.31.017
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • TRẦN XUÂN TƯ
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:49:31
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:49:31
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 10:49:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:18:57
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.31.017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
11
00.19.H54.2018.10.31.013
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II)
 • KHIẾU VĂN DŨNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:01:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:01:21
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 10:01:21
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:18:33
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.31.013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng
12
00.23.H54.2018.10.31.045
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai.
 • A
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 10:19:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 10:19:01
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2019 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:21:08
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.045 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Thọ
13
00.23.H54.2018.10.31.032
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
 • NGUYỄN THỊ SÁU ( 151 897 743)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:48:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:48:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:49:06
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.032 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Hồng
14
00.23.H54.2018.10.31.029
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
 • NGUYỄN THỊ LƯƠNG ( 151 052 622)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:45:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:45:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:46:26
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.029 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Hồng
15
00.23.H54.2018.10.31.027
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
 • NGUYỄN THỊ LOAN ( 151 009 020)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 09:43:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 09:43:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 09:44:34
  Hồ sơ 00.23.H54.2018.10.31.027 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Hồng