Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 15 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
00.11.H54.2018.06.28.002
(Nộp online)
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGUYỄN CHÍ THIỆN
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 16:05:44
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 16:05:44
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2018 10:32:41
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.06.28.002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
2
00.11.H54.2018.06.28.003
(Nộp online)
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • ĐỖ VĂN LUYỆN
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 16:08:44
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 16:08:44
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2018 10:20:13
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.06.28.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
3
50280418010001
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN THỊ HIÊN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 13:48:32
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 13:48:32
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 13:48:32
 • - Ngày có kết quả: 26/01/2018 13:51:10
  Hồ sơ 50280418010001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Vũ Thắng
4
50271018010001
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch
 • PHẠM THỊ VUI
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 07:26:16
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 07:26:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/01/2018 07:30:17
  Hồ sơ 50271018010001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Duy Nhất
5
00.11.H54.2018.06.25.007
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGUYỄN TUẤN ANH STTTT (151612094)
 • - Ngày nộp: 25/06/2018 16:29:49
 • - Ngày tiếp nhận: 25/06/2018 16:29:49
 • - Ngày dự kiến trả: 02/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 25/06/2018 16:35:54
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.06.25.007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
6
00.11.H54.2018.06.25.006
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGUYỄN TUẤN ANH (151612094)
 • - Ngày nộp: 25/06/2018 16:15:07
 • - Ngày tiếp nhận: 25/06/2018 16:15:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 25/06/2018 16:34:59
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.06.25.006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
7
00.11.H54.2018.06.23.003
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGUYEN NGOC QUANG (151612094)
 • - Ngày nộp: 23/06/2018 21:34:28
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2018 21:34:28
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2018 15:48:25
 • - Ngày có kết quả: 25/06/2018 16:02:39
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.06.23.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
8
00.11.H54.2018.06.25.002
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • NGUYEN TUAN ANH (151612094)
 • - Ngày nộp: 25/06/2018 13:45:53
 • - Ngày tiếp nhận: 25/06/2018 13:45:53
 • - Ngày dự kiến trả: 02/07/2018 13:45:53
 • - Ngày có kết quả: 25/06/2018 13:53:25
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.06.25.002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
9
502301180600027
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • VŨ TRỌNG THỂ (151612094)
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 15:12:11
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 15:12:55
  Hồ sơ 502301180600027 đang tạm dừng với nội dung: ABC
10
00.11.H54.2018.08.16.001
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • TEST MVP 1808 (151612094)
 • - Ngày nộp: 16/08/2018 09:02:32
 • - Ngày tiếp nhận: 16/08/2018 09:02:32
 • - Ngày dự kiến trả: 23/08/2018 09:02:32
 • - Ngày có kết quả: 17/08/2018 09:13:59
  Hồ sơ 00.11.H54.2018.08.16.001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả CQ Test
11
00.15.H54.2018.08.01.003
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Xuất bản sản phẩm dưới dạng sách): Quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình
 • DƯƠNG TRỌNG NGHĨA
 • - Ngày nộp: 01/08/2018 16:24:14
 • - Ngày tiếp nhận: 01/08/2018 16:24:14
 • - Ngày dự kiến trả: 22/08/2018 09:37:00
 • - Ngày có kết quả: 15/08/2018 16:14:49
  Hồ sơ 00.15.H54.2018.08.01.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sở TT&TT
12
50220218020001
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • ĐÀO VĂN HIỂN
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 14:21:47
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 14:21:47
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 05/02/2018 14:24:04
  Hồ sơ 50220218020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thái Thuần
13
50220318020001
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • PHAN VĂN THÙY
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 09:34:28
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 09:34:28
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 05/02/2018 09:36:25
  Hồ sơ 50220318020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thụy Quỳnh
14
50220118020001
 • - Về việc: Đăng ký khai tử
 • HÀ HỌC HIỂU
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 08:24:20
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 08:24:20
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 05/02/2018 08:26:36
  Hồ sơ 50220118020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thái Thịnh
15
50290318020001
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • VŨ THỊ THOA
 • - Ngày nộp: 01/02/2018 08:07:04
 • - Ngày tiếp nhận: 01/02/2018 08:07:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 08:11:25
  Hồ sơ 50290318020001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Trang