Tìm thấy 398 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cho phép họp báo
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
2
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cho phép cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cho phép cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Cấp phép đặt văn phòng đại diện cơ quan báo chí của các địa phương khác trên địa bàn.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Phát hành thông cáo báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
9
Thủ tục: Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
10
Thủ tục: Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
11
Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
12
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
13
Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh).
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
14
Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
15
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính