Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 302 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cho phép họp báo
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
2
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cấp phép đặt văn phòng đại diện cơ quan báo chí của các địa phương khác trên địa bàn.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
5
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
6
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
7
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
8
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
9
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
10
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
11
CẤP GIẤY PHÉP SAO CHÉP TÁC PHẨM MỸ THUẬT VỀ DANH NHÂN VĂN HÓA, ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
12
CẤP GIẤY PHÉP THỂ HIỆN PHẦN MỸ THUẬT TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNG TRÁNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
13
CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
14
CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG CHO CÁC TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
15
CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC TRONG NƯỚC DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật